Transparència i bon govern

Informació institucional i organitzativa

Recursos Humans

Plantilla

Evolució de la massa salarial de la Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en els darrers anys:

 

2015

2016

2017

2018

Sous i salaris 1.897.030 2.019.248 2.192.098 2.243.133
Seguretat Social 479.828 496.096 518.646 527.109
Total salaris 2.376.858 2.515.344 2.710.744 2.770.242
Total 48 50 50 50

 

Distribució dels treballadors per franja d'edat (2018):

 

Homes

Dones

Total

20-35 4 5 9
36-50 8 12 20
Més de 50 9 12 21
Total 21 29 50

 

Distribució dels treballadors per categories laborals (2018):

 

Homes

Dones

Total

Direcció 8 0 8
Tècnics 7 14 21
Servei de finques 3 4 7
Administració 3 11 14
Total 21 29 50

 

Distribució dels treballadors per tipologia de contracte (mitjana 2018):

 

Homes

Dones

Total

Fixos 19,405 25,677 45,082
Eventuals 1,443 3,752 5,195
Total 20,848 29,429 50,277

Convenis laborals

Personal extern

A banda de la plantilla de la Fundació Privada, el Recinte Modernista també és lloc de treball del personal de diverses empreses externes, adjudicatàries de serveis com seguretat, manteniment, neteja, informació i guies, etc.

  Llocs ocupats al Recinte Modernista per personal adscrit als adjudicataris, 2018

Transparència i bon govern

Informació institucional i organitzativa

Recursos Humans

Plantilla

Evolució de la massa salarial de la Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en els darrers anys:

 

2015

2016

2017

2018

Sous i salaris 1.897.030 2.019.248 2.192.098 2.243.133
Seguretat Social 479.828 496.096 518.646 527.109
Total salaris 2.376.858 2.515.344 2.710.744 2.770.242
Total 48 50 50 50

 

Distribució dels treballadors per franja d'edat (2018):

 

Homes

Dones

Total

20-35 4 5 9
36-50 8 12 20
Més de 50 9 12 21
Total 21 29 50

 

Distribució dels treballadors per categories laborals (2018):

 

Homes

Dones

Total

Direcció 8 0 8
Tècnics 7 14 21
Servei de finques 3 4 7
Administració 3 11 14
Total 21 29 50

 

Distribució dels treballadors per tipologia de contracte (mitjana 2018):

 

Homes

Dones

Total

Fixos 19,405 25,677 45,082
Eventuals 1,443 3,752 5,195
Total 20,848 29,429 50,277

Convenis laborals

Personal extern

A banda de la plantilla de la Fundació Privada, el Recinte Modernista també és lloc de treball del personal de diverses empreses externes, adjudicatàries de serveis com seguretat, manteniment, neteja, informació i guies, etc.

  Llocs ocupats al Recinte Modernista per personal adscrit als adjudicataris, 2018