Transparència i bon govern

Informació institucional i organitzativa

Recursos Humans

Plantilla

Evolució de la massa salarial de la Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en els darrers anys:

 

2013

2014

2015

2016

Sous i salaris 1.785.904 1.846.711 1.897.030 2.019.248
Seguretat Social 379.268 460.475 479.828 496.096
Total salaris 2.165.172 2.307.186 2.376.858 2.515.344
Total 43 45 48 50

 

Distribució dels treballadors per sexes i franja d'edats (2016):

 

Homes

Dones

Total

20-35 5 8 13
36-50 5 10 15
Més de 50 10 12 22
Total 20 30 50

 

Distribució dels treballadors per categories laborals (2016):

 

Total

Direcció 8
Tècnics 6
Servei de finques 10
Administració 26
Total general 50

Convenis laborals