Transparència i bon govern

Informació institucional i organitzativa

Recursos Humans

Plantilla

Evolució de la massa salarial de la Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en els darrers anys:

 

2014

2015

2016

2017

Sous i salaris 1.846.711 1.897.030 2.019.248 2.192.098
Seguretat Social 460.475 479.828 496.096 518.646
Total salaris 2.307.186 2.376.858 2.515.344 2.710.744
Total 45 48 50 50

 

Distribució dels treballadors per sexes i franja d'edats (2017):

 

Homes

Dones

Total

20-35 3 8 11
36-50 7 12 19
Més de 50 10 10 20
Total 20 30 50

 

Distribució dels treballadors per categories laborals (2017):

 

Total

Direcció 8
Tècnics 20
Servei de finques 8
Administració 14
Total general 50

Convenis laborals