Transparència i bon govern

Informació institucional i organitzativa

Organigrama


Director Gerent: Jordi Bachs i Ferrer
Adjunt al Gerent per al Recinte Modernista: Marc Guerrero i Tarragó
 
Àrea de Patrimoni Extern: Ramón Pérez Valero
Àrea de Comunicació i Relacions Institucionals: Josep Tardà i Jorba
Àrea d'Administració, Finances i Recursos Humans: Xavier Mambrilla i Gramunt
Àrea d'Enginyeria i Obres: Agustí Grau i Franquesa
Àrea Jurídica: Joaquim Jornet i Porta
Àrea de Secretaria Tècnica i Sistemes d'Informació: Jordi Grau i Hernàndez

Retribució del Director Gerent (2016): 127.908,06 €


La plantilla de treballadors de la Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau està formada per un total de 48 persones, de conformitat amb el següent desglossament:

Edat

Homes

Dones

Total

20-355813
36-5051114
Més de 5091221
Total173148

La taula següent descriu el tipus de contracte que tenen els treballadors de la institució.

Tipus de Contracte

 

Núm. de treballadors

 
Indefinit 43

Temporals

 5