Transparència i bon govern

Informació institucional i organitzativa

Béns patrimonials

Finques registrals


Distribució de les finques registrals per tipologia (2018):
 

  Plena propietat
Copropietat Nua propietat   *Desglossament del Recinte de Sant Pau:  
Recinte de Sant Pau*
1               Pavellons modernistes 12
Finques urbanes
82 5 2           Altres pavellons històrics 11
Finques rústiques
11               Nou Hospital 1
Naus industrials
5               Nou Institut de Recerca 1
Solars
22               Aparcament 1
Totals
121 5 2           Total 26

 

Finques urbanes


Distribució de les finques urbanes per tipologia (2018):
 

  Total

Habitatges 543
Locals i naus industrials 98
Despatxos 68
Aparcaments 384
Totals 1093

 


Distribució de les finques urbanes per ubicació (2018):
 

  Total

Barcelona 643
Reus 369
Santa Coloma de Gramenet 43
Altres indrets de l'Estat 38
Totals 1093

 

Ingressos i rendibilitat


Evolució dels ingressos i de la rendibilitat en la gestió de patrimoni (fins 2018):
 

  Ingressos
Rendibilitat

2014 6.080.571 € 3,79%
2015 6.752.265 € 4,01%
2016 7.052.676 € 4,18%
2017 7.462.442 € 4,41%
2018 7.820.551 € 4,63%

 

Venda de patrimoni


Les vendes de patrimoni efectuades el 2017 per la Fundació Privada han estat:
 

        Nau situada al c. Riera dels Frares 9, de l'Hospitalet de Llobregat (12,50%) 42.512,50 €
        Dues parcel·les rústiques situades a Subirats, l'Alt Penedès 240.654,96 €


Les vendes de patrimoni efectuades el 2018 per la Fundació Privada han estat:
 

        Finca situada al c. València 572, de Barcelona (un pis i un local) 406.750,00 €

Transparència i bon govern

Informació institucional i organitzativa

Béns patrimonials

Finques registrals


Distribució de les finques registrals per tipologia (2018):
 

  Plena propietat
Copropietat Nua propietat   *Desglossament del Recinte de Sant Pau:  
Recinte de Sant Pau*
1               Pavellons modernistes 12
Finques urbanes
82 5 2           Altres pavellons històrics 11
Finques rústiques
11               Nou Hospital 1
Naus industrials
5               Nou Institut de Recerca 1
Solars
22               Aparcament 1
Totals
121 5 2           Total 26

 

Finques urbanes


Distribució de les finques urbanes per tipologia (2018):
 

  Total

Habitatges 543
Locals i naus industrials 98
Despatxos 68
Aparcaments 384
Totals 1093

 


Distribució de les finques urbanes per ubicació (2018):
 

  Total

Barcelona 643
Reus 369
Santa Coloma de Gramenet 43
Altres indrets de l'Estat 38
Totals 1093

 

Ingressos i rendibilitat


Evolució dels ingressos i de la rendibilitat en la gestió de patrimoni (fins 2018):
 

  Ingressos
Rendibilitat

2014 6.080.571 € 3,79%
2015 6.752.265 € 4,01%
2016 7.052.676 € 4,18%
2017 7.462.442 € 4,41%
2018 7.820.551 € 4,63%

 

Venda de patrimoni


Les vendes de patrimoni efectuades el 2017 per la Fundació Privada han estat:
 

        Nau situada al c. Riera dels Frares 9, de l'Hospitalet de Llobregat (12,50%) 42.512,50 €
        Dues parcel·les rústiques situades a Subirats, l'Alt Penedès 240.654,96 €


Les vendes de patrimoni efectuades el 2018 per la Fundació Privada han estat:
 

        Finca situada al c. València 572, de Barcelona (un pis i un local) 406.750,00 €