Transparència i bon govern

Informació institucional i organitzativa

Béns patrimonials

Finques registrals


Distribució de les finques registrals per tipologia (2017):
 

 Plena propietatCopropietatNua propietat *Desglossament del Recinte de Sant Pau: 
Recinte de Sant Pau*1           Pavellons modernistes12
Finques urbanes8252         Altres pavellons històrics11
Finques rústiques11           Nou Hospital1
Naus industrials5           Nou Institut de Recerca1
Solars22           Aparcament1
Totals12152         Total26

 

Finques urbanes


Distribució de les finques urbanes per tipologia (2018):
 

 Total

Habitatges538
Locals i naus industrials100
Despatxos71
Aparcaments384
Totals1093

 


Distribució de les finques urbanes per ubicació (2018):
 

 Total

Barcelona642
Reus369
Santa Coloma de Gramenet43
Altres indrets de l'Estat39
Totals1093

 

Ingressos i rendibilitat


Evolució dels ingressos i de la rendibilitat en la gestió de patrimoni (fins 2017):
 

 IngressosRendibilitat

20135.240.383 €3,53%
20146.080.571 €3,79%
20156.752.265 €4,01%
20167.052.676 €4,18%
20177.462.442 €4,41%

 

Venda de patrimoni


Les vendes de patrimoni efectuades el 2017 per la Fundació Privada han estat:
 

        Nau situada al c. Riera dels Frares 9, de l'Hospitalet de Llobregat (12,50%)42.512,50 €
        Dues parcel·les rústiques situades a Subirats, l'Alt Penedès240.654,96 €


Les vendes de patrimoni efectuades el 2018 per la Fundació Privada han estat:
 

        Finca situada al c. València 572, de Barcelona (un pis i un local)406.750,00 €