Transparència i bon govern

Informació econòmica

Pressupost

El pressupost és el reflex financer de les línies d’actuació i les prioritats de la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Accediu a la consulta del detall d’ingressos, despeses i resultats previstos anualment.

 Pressupost 2019
 Realitzat setembre

 Pressupost 2020

Transparència i bon govern

Informació econòmica

Pressupost

El pressupost és el reflex financer de les línies d’actuació i les prioritats de la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Accediu a la consulta del detall d’ingressos, despeses i resultats previstos anualment.

 Pressupost 2019
 Realitzat setembre

 Pressupost 2020