Transparència i bon govern

Informació econòmica i contractual

En aquest apartat podreu consultar la informació econòmica i pressupostària derivada de l’activitat de la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Entre altres informacions, podreu consultar els contractes menors i els convenis subscrits amb altres entitats i institucions, les subvencions atorgades a la Fundació i els ajuts rebuts per la mateixa, així com el pressupost i els comptes anuals.