Transparència i bon govern

En compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Fundació Privada ofereix informació sobre l’activitat que desenvolupa i que pot ser d’interès públic.

En aquest apartat es pot consultar la informació que té a veure amb la institució, des dels seus orígens al seu funcionament intern i la seva activitat econòmica. A més, també es poden consultar les ofertes i concursos en curs de la Fundació Privada.