Qui som

La Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau té els seus orígens en l’any 1401 amb la fusió dels sis hospitals que hi havia aleshores a Barcelona, pertanyents a la ciutat i a l’Església. La unió d’aquests antics centres hospitalaris va permetre la creació de l’Hospital de la Santa Creu.

En aquells moments es va constituir la Molt Il·lustre Administració (MIA) de l’Hospital de la Santa Creu, formada per dos prohoms de la ciutat designats pel Consell de Cent (antic Ajuntament) i dos canonges del Capítol de la Catedral. La MIA va encarregar la construcció del nou hospital al bell mig del Raval. Des d’aquell moment, la MIA regiria i administraria l’Hospital de la Santa Creu, que es mantenia econòmicament gràcies a privilegis reials, a llegats privats i a les rendes que aquests generaven.

A finals del segle XIX, el creixement de la ciutat i els avenços de la medicina van fer que l’Hospital de la Santa Creu quedés obsolet, per la qual cosa es va plantejar la necessitat de construir un nou hospital. Gràcies al llegat del banquer Pau Gil, el 15 de gener de 1902 es va col·locar la primera pedra del nou centre, ubicat al límit de l’incipient Eixample. A l’antic nom de la Santa Creu s’hi va afegir el de Sant Pau, en honor al seu principal benefactor. L’arquitecte Lluís Domènech i Montaner, gran referent del modernisme català, va ser l’encarregat de desenvolupar el projecte del nou Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, que fou inaugurat l’any 1930 i que es va convertir en l’obra civil més rellevant del modernisme català.

El 27 de juny de 1990 es va signar el Conveni Institucional, en virtut del qual la Generalitat de Catalunya s’incorporava a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de manera que la MIA passava a estar  integrada paritàriament per dos representants de l’Ajuntament, dos del Capítol Catedralici i dos de la Generalitat de Catalunya.  També es va convenir la creació d’un nou ens jurídic, que amb el nom de Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, duria a terme la gestió i administració de l’activitat mèdico-assistencial. La Generalitat, a més, assumia el compromís formal d’aportar, com a dotació fundacional a la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, els fons necessaris per fer realitat el projecte de la construcció d’un nou hospital.

La institució escrivia un nou i important capítol en la seva dilatada trajectòria l’any 2009, quan es va inaugurar el nou Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, un modern edifici situat a la façana nord-est del conjunt monumental. El trasllat de l’activitat hospitalària va permetre l’inici de la restauració dels antics edificis projectats per Lluís Domènech i Montaner. Després de més de cinc anys d’obres, els pavellons modernistes han esdevingut un espai dedicat a la difusió del valor patrimonial i històric de l’obra del genial arquitecte, i també un centre de coneixement format per institucions internacionals capdavanteres en els àmbits de la salut, l’educació i la sostenibilitat.

Avui dia, la Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, a través del seu programa d’Acció Social i Recerca, porta a terme una important activitat benèfico-assistencial i, a més, s’encarrega de mantenir i millorar les instal·lacions hospitalàries i el seu patrimoni, especialment el Recinte Modernista, declarat Monument Històric-Artístic l’any 1978 i Patrimoni Mundial per la UNESCO el 1997.