Pla d’acció social i recerca

Acció social

Rehabilitació social de malalts mentals

La finalitat del programa de rehabilitació social de malalts mentals és millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen malalties mentals, defensar-ne els drets i promocionar-ne l’autonomia personal.

Aquest programa es va posar en marxa per donar suport a la rehabilitació dels malalts mentals del Centre Dr. Pi i Molist, gestionat per la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Concebut per a la rehabilitació i reinserció psicosocial de persones afectades per un trastorn mental greu, aquest servei ofereix programes individualitzats i habitatges tutelats a la ciutat de Barcelona. En el marc del programa de pisos assistits, l’any 2016, la Fundació Privada va posar a disposició del Centre 14 habitatges del seu patrimoni (48 places). La valoració d’aquesta aportació no dinerària va ser de 128.276 €. De la mateixa manera, es va assumir el cost de la reforma (19.705 €) d’un dels pisos d’aquest programa.

La Fundació també va destinar una partida de 38.371 € per facilitar el desenvolupament dels programes operatius del Centre Dr. Pi i Molist.