Pla d’acció social i recerca

Acció social

Altres accions benèfico-assistencials

Allotjament per a familiars de malalts desplaçats

La Fundació Privada, en col·laboració amb la Unitat de Treball Social de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, facilita gratuïtament als familiars de malalts desplaçats, ingressats en aquest centre, dos pisos ubicats en aquest entorn hospitalari. El 2016, cinc famílies van ser usuàries d’aquests dispositius.

Suport a la formació de joves sols en situació de risc social

La Fundació Privada va signar amb el Casal dels Infants per a l’Acció Social als Barris un conveni de cessió que preveu l’ús d’un dels seus immobles destinat a la reinserció de joves sols en situació de risc social per a un període inicial de tres anys. Al llarg de 2016, van ser quatre els joves que van viure en aquest habitatge.

Amb aquest conveni es potencia i consolida l’acord signat el 2013 entre la Fundació Privada, la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i el mateix Casal, segons el qual es formen joves com a assistents personals per fer acompanyament social a persones amb diversitat funcional.

La formació d’aquests joves sols en situació de risc social, que compta també amb la col·laborció de la Federació d’Associacions de Persones amb Diversitat Funcional, ha estat possible gràcies a la participació activa i voluntària del Servei de Medicina Física i Rehabilitació de l’Hospital de Sant Pau. Els alumnes provenen del Servei de Transició a l’Autonomia del Casal, que dona accés a formació i habitatge a nois i noies de divuit a vint-i-tres anys sense xarxa social ni familiar. Persones amb diversitat funcional participen en aquest projecte formatiu, on reben una atenció de qualitat i serveixen de model de superació per als joves.

Per a aquesta formació, la Fundació Privada facilita l’Aula de Rehabilitació i Autonomia a la Llar, i assumeix el cost de l’equipament per dur a terme la feina i dels productes d’alimentació, vestimenta i higiene (5.000 € el 2016).

Suport a l’oncologia infantil

La Fundació Privada dona suport a l’activitat de la Fundació d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia acollint-ne la seu a la planta 1 del Pavelló de Santa Victòria.

La Fundació Villavecchia, constituïda a Barcelona el 1989, és una entitat sense ànim de lucre, de caràcter beneficoassistencial, que té com a finalitat la cobertura integral de les necessitats dels nens i joves en tractament oncològic a Catalunya i de les seves famílies. Està present a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i a tots els hospitals catalans on es realitzen tractaments d’oncologia pediàtrica.

La relació amb la Fundació Villavecchia es va iniciar l’octubre de 2011, quan es va signar el primer contracte de cessió d’espais, que ha permès durant tots aquests anys que aquesta fundació ubiqués les oficines al Recinte de Sant Pau.

Col·laboracions amb l’Hospital i projectes socials al Recinte Modernista

El 2016, la Fundació Privada va col·laborar amb l’Hospital i amb altres entitats vinculades a Sant Pau acollint, de forma gratuïta, un seguit d’actes i esdeveniments que es van organitzar a les sales del Pavelló de l’Administració i a altres espais del Recinte Modernista.

La Fundació també va cedir gratuïtament els seus espais a entitats i projectes que fomenten la cohesió social i els valors humans i presten atenció especial a col·lectius vulnerables.

Col·laboració amb entitats del tercer sector i ajuts a llogaters amb risc d’exclusió social

La Fundació Privada col·labora amb la Fundació Privada Hàbitat3 en la cessió de 12 pisos per respondre al dret a l’accés a un habitatge digne, per un temps determinat, d’aquelles persones o famílies desafavorides, amb risc d’exclusió social, involucrades en projectes d’inclusió o atenció social d’aquesta entitat. La Fundació té el propòsit d’ampliar aquesta col·laboració amb d’altres entitats del tercer sector o les administracions públiques per seguir donant cobertura a aquesta necessitat social.

D’altra banda, en relació amb la situació d’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica derivada de l’actual crisi econòmica, l’any 2016 la Fundació va destinar 12 pisos per a 12 famílies que, per diferents causes personals, econòmiques o familiars, es trobaven en risc d’exclusió d’habitatge.

La Fundació també dona suport a aquells llogaters amb dificultats per trobar habitatges adaptats o bé que, per la seva situació econòmica, social o personal, estan en risc d’exclusió del mercat immobiliari. En aquest sentit, dintre de les possibilitats de la Fundació, el 2016 es van posar a disposició 9 habitatges.