Acció Social i Recerca

Acció Social

Programa d’ajut a les persones sense llar

Des de 2010, la Fundació Privada, en col·laboració amb la Fundació Mambré, posa a disposició de les persones sense llar un centre residencial a Badalona amb 8 places, del qual es van beneficiar 52 persones al llarg de 2015.

Aquest recurs residencial s’adreça a persones en situació d’exclusió social i, concretament, a persones sense llar majors d’edat, que es poden trobar en situacions d’inserció prelaboral o laboral, a l’espera d’obtenir una plaça residencial. Així, aquest programa vol donar resposta a les necessitats d’habitatge de diferents col·lectius en risc d’exclusió social i facilitar-ne la integració social.

El pressupost que la Fundació va destinar el 2015 a aquest programa va ser de 20.000 €.