Pla d’acció social i recerca

Acció social

Ajut a persones sense llar

Durant el 2016, 37 persones es van beneficiar de les 8 places del centre residencial de Badalona “Llar Sant Josep i d’en Rosés” que, des del 2010, la Fundació Privada posa a disposició de persones sense llar. Ho fa en col·laboració amb la Fundació Mambré, integrada per la Fundació Arrels, el Centre d’Acollida Assís, l’Ordre Hospitalari de Sant Joan de Déu i la Companyia de les Filles de la Caritat.

Aquest recurs residencial s’adreça a persones en situació d’exclusió social i, concretament, a persones sense llar majors d’edat, que es poden trobar en situacions d’inserció prelaboral o laboral, a l’espera d’obtenir una plaça residencial.

Aquest programa vol donar resposta a les necessitats d’habitatge de diferents col·lectius en risc d’exclusió social i facilitar-ne la integració social.

El pressupost que la Fundació va destinar el 2016 a aquesta línia d’actuació va ser de 24.304 €.