Pla d’acció social i recerca

Acció social

La Fundació Privada promou convenis i acords de col·laboració amb entitats del tercer sector, i participa en projectes amb vocació social, la majoria dels quals destinats a evitar l’exclusió social. Sant Pau manté, així, el compromís amb els més desafavorits, adquirit fa més de sis segles en el moment de la seva creació.