Acció Social i Recerca

Recursos per a la recerca

Programa de beques: captació i retenció de talent investigador

La Fundació Privada, en col·laboració amb l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, desenvolupa el programa de beques per a la recerca i la formació continuada. L’objectiu és potenciar el creixement personal i professional dels investigadors i assentar unes bases sòlides per a la recerca del futur.

El 2015, amb un pressupost de 201.500 €, la Fundació va atorgar els següents ajuts:

    2 estades formatives per a facultatius de la Fundació de Gestió Sanitària.
    5 projectes de recerca bàsica per a investigadors de l'Institut de Recerca.
    1 intensificació per a investigadors principals de projectes europeus concedits.

Per al 2016, s’han publicat tres noves convocatòries de beques destinades a la captació i retenció de talent investigador:

    Amb 142.000 € es finançaran 4 contractes anuals a residents per desenvolupar un projecte adscrit a un dels grups de recerca de l’Institut.
    Amb una dotació màxima de 10.500 €, es finançaran 3 estades formatives d’investigadors a l’estranger.
    També s’han previst 47.500 € per promoure l’activitat investigadora dirigida per personal de l’Institut de Recerca.

La totalitat dels fons destinats a sufragar aquestes convocatòries ha estat aportada per la Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en el marc del seu Pla d’Acció Social i Recerca de 2016.