Pla d’acció social i recerca

Suport a l’assistència

Altres recursos destinats a l’assistència i a la docència

El 2016, la Fundació de Gestió Sanitària, amb una dotació de 116.600 €, també va accedir als recursos de la Fundació Privada per dur a terme les següents actuacions:

  • Subministrament i instal·lació d’aparells de climatització i megafonia als espais de l’Escola Universitària d’Infermeria.
  • Climatització de les àrees d’Atenció a l’Usuari i de Serveis Funeraris.
  • Climatització d’una de les àrees de laboratoris.
  • Subministrament d’un encefalògraf i adquisició d’equipament mèdic per al Servei de Psiquiatria.

D’altra banda, durant el 2016, la Fundació Privada va assignar 451.448 € a les actuacions en l’àrea assistencial que es detallen a continuació:

  • Obres al nou Hospital per ubicar-hi els tallers de l’àrea de manteniment, vestidors i un arxiu.
  • Obra per condicionar estructuralment l’àrea del Servei de Medicina Física i Rehabilitació.
  • Adequació dels nous espais per a l’àrea de Gestió de Documentació d’Assaigs Clínics.
  • Millores a sala d’actes de l’Hospital: adequació del sistema de clima a la cabina de control i ampliació de la dotació d’endolls i preses de veu.
  • Instal·lació de línies de vida a la coberta de l’Hospital, per garantir la seguretat individual en els treballs d’alçada.