Suport a l’assistència

Suport a l’assistència

El manteniment i la millora de les instal·lacions de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau són dues de les principals raons de ser de la Fundació Privada. 

L’adequació de la nova Unitat de Conductes Addictives al Pavelló de Sant Antoni i del nou Dispositiu d’Atenció a la Fragilitat del Servei d’Urgències, aixií com el reforçament estructural i redisseny d’interiors de l’edifici de l’Antiga Farmàcia i part del soterrani del Pavelló del Convent per acollir el Campus Sant Pau, són exemples clars de les actuacions dutes a terme en aquest àmbit aquests darrers anys.

Suport a l’assistència

Suport a l’assistència

El manteniment i la millora de les instal·lacions de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau són dues de les principals raons de ser de la Fundació Privada. 

L’adequació de la nova Unitat de Conductes Addictives al Pavelló de Sant Antoni i del nou Dispositiu d’Atenció a la Fragilitat del Servei d’Urgències, aixií com el reforçament estructural i redisseny d’interiors de l’edifici de l’Antiga Farmàcia i part del soterrani del Pavelló del Convent per acollir el Campus Sant Pau, són exemples clars de les actuacions dutes a terme en aquest àmbit aquests darrers anys.