Acció social i recerca

La Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau manté intacte el compromís amb les persones que va adquirir en el moment de la seva creació. Es tracta d’una tradició de beneficència i ajuda als desvalguts amb més de 600 anys d’història que segueix molt vigent.

Actualment, la Fundació destina una bona part dels seus recursos a l’assistència sanitària i a potenciar el vessant més compromès de Sant Pau. En aquest sentit, ha endegat convenis de col•laboració amb les institucions del seu entorn per fer possible projectes amb una clara vocació social.

La recerca és l’altre puntal de la institució. Quan millor es coneix una malaltia, més possibilitats hi ha de tractar-la amb èxit. I l’èxit de Sant Pau com a centre investigador es tradueix en una major qualitat de vida per als pacients, fent de l'activitat científica una eina de millora de la salut de la ciutadania.