Transparència i bon govern

Informació institucional i organitzativa

Codi de bon govern

El passat 30 d’octubre de 2014, la Molt Il·lustre Administració va aprovar el Codi de bon govern de la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

El document estableix els principis generals que han de guiar l’actuació dels membres de la Molt Il·lustre Administració, els criteris ètics sota els quals han de desenvolupar les seves funcions i quines són les seves responsabilitats, obligacions i deures en l’exercici d’aquesta activitat.

A la vegada, el Codi de bon govern estableix mecanismes de control i supervisió financera, així com actuacions que afavoreixin la transparència de la institució.

 Codi de bon govern