Transparència i bon govern

Informació econòmica i contractual

Informació administrativa i pressupostària

L’accés a la informació econòmica i pressupostària us permetrà conèixer, entre altres aspectes, l’estat financer de la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, així com els recursos que destina en compliment dels seus fins fundacionals.

En els següents apartats podreu consultar els convenis subscrits per la Fundació Privada amb altres institucions, els ajuts públics rebuts i els atorgats, el pressupost i els comptes anuals de la institució.

També podreu accedir al lloc web de contractació pública de la Generalitat de Catalunya on es dóna publicitat a les licitacions de la Fundació.