Transparència i bon govern

Ajuts rebuts i atorgats

Ajuts rebuts per la Fundació Privada

 Ajuts rebuts, 2016

 

Ajuts atorgats per la Fundació Privada

 Ajuts atorgats, 2016

 Ajuts atorgats, 2015

 Ajuts atorgats, 2014