Història

Els orígens medievals

Un hospital que es queda petit

A finals del segle XIX, l’augment demogràfic de Barcelona va coincidir amb un descens important de rendes, llegats i ingressos procedents del Teatre Principal. Tot plegat va repercutir en l’endeutament de l’Hospital, que va entrar en una etapa de crisi.

D’altra banda, es començava a fer evident el deteriorament del recinte sanitari, que començava a resultar petit i antiquat. Les seves sales, espaioses per cobrir les necessitats de la ciutat en un altre temps, havien esdevingut petites per a la quantitat de malalts que calia atendre-hi.