Història

Els orígens medievals

Les donacions i els privilegis reials

Al llarg dels segles, l’Hospital de la Santa Creu es va anar ampliant, gràcies a les donacions de barcelonins benestants que deixaven part dels seus béns a la institució.

Malgrat les donacions, el procediment per obtenir els mitjans necessaris per al bon funcionament de l’entitat era deficient. Davant d’aquest fet i atesa la importància de mantenir l’hospital, la monarquia va concedir-li diversos privilegis des del seu inici.

Un dels més importants data de l’any fundacional de l’Hospital, el 1401, quan el rei Martí l’Humà va atorgar a la seva administració el privilegi de construir cases de veïns sobre el Rec Comtal. Un altre de significatiu és el “Privilegi de les Comèdies” que Felip II (1527-1598) va concedir el 1587, confirmat el 1771 per Carles III mitjançant una Cèdula Reial. 

Segons aquest document, l’Hospital de la Santa Creu tenia a Barcelona el dret exclusiu de les representacions teatrals, els beneficis de les quals servien per mantenir la institució. Aquest privilegi, perllongat fins el 1844, va permetre als administradors de l’Hospital a edificar el 1603 la Casa de Teatre de la Santa Creu en uns terrenys extramurs al Pla dels Ollers.

Perdut el privilegi, van començar a proliferar diferents teatres a la ciutat comtal. El més important d’ells fou el Gran Teatre del Liceu, inaugurat el 1847. Davant la competència, el teatre de l’Hospital de la Santa Creu va restaurar la seva façana i es va rebatejar el 1840 amb el nom de Teatre Principal. D’aquesta manera, tractava de marcar distàncies amb els nous teatres de la ciutat per tal de destacar que havia estat el primer de tots ells en posar-se en funcionament.