Història

Els orígens medievals

Sant Pau neix l’any 1401 de la unió dels sis petits hospitals que hi havia en aquell moment a la ciutat de Barcelona.

Un acord entre el Consell de Cent i el Capítol Catedralici va fer possible la creació de l’Hospital de la Santa Creu, un nou centre hospitalari que durant els següents segles seria el gran referent mèdic i assistencial de la ciutat. La Molt Il·lustre Administració, un òrgan format per dos prohoms de la ciutat i dos representants del Capítol Catedralici seria l’òrgan encarregat de la gestió del nou Hospital.