Gestió del patrimoni

Patrimoni extern

El 2015 el patrimoni extern gestionat per la Fundació Privada estava format per 87 finques urbanes (79 de plena propietat, 5 en copropietat i 3 en nua propietat), 23 naus industrials, 11 finques rústiques i 5 solars. En concret, el patrimoni urbà de la Fundació està integrat per 1.089 propietats de diversa tipologia: 531 habitatges, 384 places d’aparcament, 23 naus industrials, 77 locals comercials i 74 oficines i despatxos.

Les unitats gestionades per la Fundació es troben localitzades a Barcelona (638), Reus (369), Santa Coloma de Gramenet (43) i en altres indrets de l’Estat espanyol (39).

La rendibilitat del patrimoni extern ha crescut en aquests últims anys, de fet, va passar del 2,93% el 2009 al 4% el 2015, en una major proporció que el descens del valor de taxació. Els informes de rendibilitat del mercat situen la taxa entre el 3,26% i el 4,08%.

Pel que fa al patrimoni extern, la Fundació en destina una part important a ajudar aquelles persones més vulnerables o desafavorides de la societat, amb el conseqüent compliment dels fins fundacionals. Per fer-ho realitat, es desenvolupen els següents programes, que es detallen a l’apartat "Acció Social i Recerca":

  • Rehabilitació social de malalts mentals.
  • Allotjament per a familiars de malalts desplaçats.
  • Suport a la formació de joves sols en situació de risc social.
  • Ajut a les persones sense llar.
  • Suport a l’oncologia infantil.
  • Col·laboració amb entitats del Tercer Sector per a la inclusió social.
  • Ajut per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.
  • Ajut a llogaters amb risc d’exclusió social.
  • Rehabilitació de malalts amb dèficit funcional.
  • Suport a malalts oncològics.

Gràcies a aquests programes, la Fundació aconsegueix, d’una banda, millorar la qualitat de vida dels residents dels seus habitatges i mantenir-ne la viabilitat i, de l’altra, potenciar el treball en xarxa amb entitats del Tercer Sector.