Contacte

Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
C. Sant Antoni Maria Claret, 167
08025 Barcelona

Telèfon: 93 553 79 73

e-mail: fundacioprivada@santpau.cat
 

Les persones que en virtut del Capítol III de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern desitgin exercir el seu dret d’accés a la informació pública hauran de dirigir la seva sol·licitud, amb el requisits establerts a l’esmentada llei, a l’atenció de l’Assessoria Jurídica de la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, i presentar la seva sol·licitud de forma presencial o mitjançant correu ordinari a la següent adreça:

C. Sant Antoni Maria Claret, 167
Pavelló de l’Administració
08025 Barcelona