Acció Social i Recerca

Recursos per a l’assistència sanitària

Programa de rehabilitació social de malalts mentals

L’objectiu del programa de Rehabilitació Social de Malalts Mentals és millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen malalties mentals, defensar-ne els drets i promocionar-ne l’autonomia personal. Aquest programa es va posar en marxa per donar suport a la rehabilitació dels malalts mentals del Centre Dr. Pi i Molist, gestionat per la Fundació de Gestió Sanitària.

Destinat a la rehabilitació i reinserció psicosocial de persones afectades per un trastorn mental sever, aquest servei ofereix programes individualitzats i habitatges tutelats a la ciutat de Barcelona. El 2015 la Fundació Privada va comptar amb 13 llars amb suport (38 places).

També, gràcies a l’acord signat amb la Fundació Mapfre, es desenvolupa un programa d’activitats per a la integració social de persones amb trastorn mental sever, així com adolescents i joves en risc d’exclusió social, a través de l’esport i la musicoteràpia.

El pressupost total que la Fundació va destinar a aquest programa durant el 2015 va ser de 136.320 €.