Acció social i recerca

Recursos per a la recerca

A banda d’impulsar noves infraestructures dedicades a la investigació, la Fundació Privada treballa per captar i retenir el talent investigador dels facultatius i el personal d’infermeria de l’Hospital.

Aquesta iniciativa, juntament amb el suport donat a grups emergents i consolidats de recerca, són les principals estratègies que es desenvolupen en matèria d’investigació.