Acció social

La Fundació destina una part significativa dels seus recursos a promoure projectes amb una clara vocació social. Per fer-ho possible, promou convenis i acords de col·laboració amb entitats del tercer sector. També participa en projectes socials, la majoria dels quals destinats a evitar l’exclusió social.

Sant Pau manté, així, el compromís amb les persones més desfavorides que adquirí fa més de sis segles en el moment de la seva creació.

Tot seguit es descriuen els principals àmbits d’actuació de la institució en matèria d’Acció Social.

 

 

Rehabilitació social de malalts mentals


La finalitat del programa de rehabilitació social de malalts mentals és millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen malalties mentals, defensar-ne els drets i promocionar-ne l’autonomia personal.

Aquest programa es va posar en marxa per donar suport a la rehabilitació dels malalts mentals del Centre Dr. Pi i Molist, gestionat per la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Concebut per a la rehabilitació i reinserció psicosocial de persones afectades per un trastorn mental greu, aquest servei ofereix programes individualitzats i habitatges tutelats a la ciutat de Barcelona. En el marc del programa de pisos assistits, l’any 2016, la Fundació Privada va posar a disposició del Centre 14 habitatges del seu patrimoni (48 places). La valoració d’aquesta aportació no dinerària va ser de 128.276 €. De la mateixa manera, es va assumir el cost de la reforma (19.705 €) d’un dels pisos d’aquest programa.

La Fundació també va destinar una partida de 38.371 € per facilitar el desenvolupament dels programes operatius del Centre Dr. Pi i Molist.

 

Suport als malalts oncològics


La Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i la Fundació Nous Cims, amb la col·laboració de l’Hospital de Sant Pau, impulsen Kàlida Sant Pau, un nou projecte que neix amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones amb càncer i la dels seus familiars.

El 6 d’abril de 2017 va tenir lloc l’acte de col·locació de la primera pedra de l’edifici que acollirà l’activitat del primer centre Kàlida, que obrirà les portes al llarg del primer quadrimestre de 2018 al mateix recinte de Sant Pau, a pocs metres de l’Hospital i del seu Servei d’Oncologia.

En aquest espai, dissenyat per Benedetta Tagliabue, els malalts hi trobaran suport pràctic i social de manera oberta i gratuïta, una assistència que complementarà el tractament mèdic dels pacients. A Kàlida els malalts i acompanyants hi trobaran un equip de professionals, infermeres, psicòlegs, assistents socials i terapeutes que els atendran sense haver de sol·licitar cita prèvia.

Kàlida Sant Pau forma part de la xarxa global de centres Maggie’s, amb la que col·labora i en els serveis de la qual s’ha inspirat per dur a terme el projecte: atenció psicològica al llarg del procés; suport emocional; ajuda per minimitzar l’impacte en l’entorn social del malalt; gestió de la malaltia i de l’estrès; optimització de la qualitat de vida; tallers de relaxació, nutrició, ioga...

L’arquitecta ha dissenyat un edifici protector, amable i sense referències als centres de salut habituals. Un espai pensat per rebre l’esmentat suport pràctic i social, i per ser un punt de trobada on les persones podran interactuar, reunir-se per parlar i compartir les seves vivències i emocions.

La Fundació Privada, en compliment dels seus fins fundacionals, impulsa aquest nou projecte dintre del seu Pla d’acció social i recerca.

 

Ajut a persones sense llar


Durant el 2016, 37 persones es van beneficiar de les 8 places del centre residencial de Badalona “Llar Sant Josep i d’en Rosés” que, des del 2010, la Fundació Privada posa a disposició de persones sense llar. Ho fa en col·laboració amb la Fundació Mambré, integrada per la Fundació Arrels, el Centre d’Acollida Assís, l’Ordre Hospitalari de Sant Joan de Déu i la Companyia de les Filles de la Caritat.

Aquest recurs residencial s’adreça a persones en situació d’exclusió social i, concretament, a persones sense llar majors d’edat, que es poden trobar en situacions d’inserció prelaboral o laboral, a l’espera d’obtenir una plaça residencial.

Aquest programa vol donar resposta a les necessitats d’habitatge de diferents col·lectius en risc d’exclusió social i facilitar-ne la integració social.

El pressupost que la Fundació va destinar el 2016 a aquesta línia d’actuació va ser de 24.304 €.

 

Allotjament per a familiars de malalts desplaçats


La Fundació Privada, en col·laboració amb la Unitat de Treball Social de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, facilita gratuïtament als familiars de malalts desplaçats, ingressats en aquest centre, dos pisos ubicats en aquest entorn hospitalari. El 2016, cinc famílies van ser usuàries d’aquests dispositius.

 

Suport a la formació de joves sols en situació de risc social


La Fundació Privada va signar amb el Casal dels Infants per a l’Acció Social als Barris un conveni de cessió que preveu l’ús d’un dels seus immobles destinat a la reinserció de joves sols en situació de risc social per a un període inicial de tres anys. Al llarg de 2016, van ser quatre els joves que van viure en aquest habitatge.

Amb aquest conveni es potencia i consolida l’acord signat el 2013 entre la Fundació Privada, la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i el mateix Casal, segons el qual es formen joves com a assistents personals per fer acompanyament social a persones amb diversitat funcional.

La formació d’aquests joves sols en situació de risc social, que compta també amb la col·laborció de la Federació d’Associacions de Persones amb Diversitat Funcional, ha estat possible gràcies a la participació activa i voluntària del Servei de Medicina Física i Rehabilitació de l’Hospital de Sant Pau. Els alumnes provenen del Servei de Transició a l’Autonomia del Casal, que dona accés a formació i habitatge a nois i noies de divuit a vint-i-tres anys sense xarxa social ni familiar. Persones amb diversitat funcional participen en aquest projecte formatiu, on reben una atenció de qualitat i serveixen de model de superació per als joves.

Per a aquesta formació, la Fundació Privada facilita l’Aula de Rehabilitació i Autonomia a la Llar, i assumeix el cost de l’equipament per dur a terme la feina i dels productes d’alimentació, vestimenta i higiene (5.000 € el 2016).

 

Suport a l’oncologia infantil


La Fundació Privada dona suport a l’activitat de la Fundació d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia acollint-ne la seu a la planta 1 del Pavelló de Santa Victòria.

La Fundació Villavecchia, constituïda a Barcelona el 1989, és una entitat sense ànim de lucre, de caràcter beneficoassistencial, que té com a finalitat la cobertura integral de les necessitats dels nens i joves en tractament oncològic a Catalunya i de les seves famílies. Està present a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i a tots els hospitals catalans on es realitzen tractaments d’oncologia pediàtrica.

La relació amb la Fundació Villavecchia es va iniciar l’octubre de 2011, quan es va signar el primer contracte de cessió d’espais, que ha permès durant tots aquests anys que aquesta fundació ubiqués les oficines al Recinte de Sant Pau.

 

Col·laboració amb entitats del tercer sector i ajuts a llogaters amb risc d’exclusió social


La Fundació Privada col·labora amb la Fundació Privada Hàbitat3 en la cessió de 12 pisos per respondre al dret a l’accés a un habitatge digne, per un temps determinat, d’aquelles persones o famílies desafavorides, amb risc d’exclusió social, involucrades en projectes d’inclusió o atenció social d’aquesta entitat. La Fundació té el propòsit d’ampliar aquesta col·laboració amb d’altres entitats del tercer sector o les administracions públiques per seguir donant cobertura a aquesta necessitat social.

D’altra banda, en relació amb la situació d’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica derivada de l’actual crisi econòmica, l’any 2016 la Fundació va destinar 12 pisos per a 12 famílies que, per diferents causes personals, econòmiques o familiars, es trobaven en risc d’exclusió d’habitatge.

La Fundació també dona suport a aquells llogaters amb dificultats per trobar habitatges adaptats o bé que, per la seva situació econòmica, social o personal, estan en risc d’exclusió del mercat immobiliari. En aquest sentit, dintre de les possibilitats de la Fundació, el 2016 es van posar a disposició 9 habitatges.

 

Col·laboracions amb l’Hospital i projectes socials al Recinte Modernista


El 2016, la Fundació Privada va col·laborar amb l’Hospital i amb altres entitats vinculades a Sant Pau acollint, de forma gratuïta, un seguit d’actes i esdeveniments que es van organitzar a les sales del Pavelló de l’Administració i a altres espais del Recinte Modernista.

La Fundació també va cedir gratuïtament els seus espais a entitats i projectes que fomenten la cohesió social i els valors humans i presten atenció especial a col·lectius vulnerables.

 

Acció social

La Fundació destina una part significativa dels seus recursos a promoure projectes amb una clara vocació social. Per fer-ho possible, promou convenis i acords de col·laboració amb entitats del tercer sector. També participa en projectes socials, la majoria dels quals destinats a evitar l’exclusió social.

Sant Pau manté, així, el compromís amb les persones més desfavorides que adquirí fa més de sis segles en el moment de la seva creació.

Tot seguit es descriuen els principals àmbits d’actuació de la institució en matèria d’Acció Social.

 

 

Rehabilitació social de malalts mentals


La finalitat del programa de rehabilitació social de malalts mentals és millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen malalties mentals, defensar-ne els drets i promocionar-ne l’autonomia personal.

Aquest programa es va posar en marxa per donar suport a la rehabilitació dels malalts mentals del Centre Dr. Pi i Molist, gestionat per la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Concebut per a la rehabilitació i reinserció psicosocial de persones afectades per un trastorn mental greu, aquest servei ofereix programes individualitzats i habitatges tutelats a la ciutat de Barcelona. En el marc del programa de pisos assistits, l’any 2016, la Fundació Privada va posar a disposició del Centre 14 habitatges del seu patrimoni (48 places). La valoració d’aquesta aportació no dinerària va ser de 128.276 €. De la mateixa manera, es va assumir el cost de la reforma (19.705 €) d’un dels pisos d’aquest programa.

La Fundació també va destinar una partida de 38.371 € per facilitar el desenvolupament dels programes operatius del Centre Dr. Pi i Molist.

 

Suport als malalts oncològics


La Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i la Fundació Nous Cims, amb la col·laboració de l’Hospital de Sant Pau, impulsen Kàlida Sant Pau, un nou projecte que neix amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones amb càncer i la dels seus familiars.

El 6 d’abril de 2017 va tenir lloc l’acte de col·locació de la primera pedra de l’edifici que acollirà l’activitat del primer centre Kàlida, que obrirà les portes al llarg del primer quadrimestre de 2018 al mateix recinte de Sant Pau, a pocs metres de l’Hospital i del seu Servei d’Oncologia.

En aquest espai, dissenyat per Benedetta Tagliabue, els malalts hi trobaran suport pràctic i social de manera oberta i gratuïta, una assistència que complementarà el tractament mèdic dels pacients. A Kàlida els malalts i acompanyants hi trobaran un equip de professionals, infermeres, psicòlegs, assistents socials i terapeutes que els atendran sense haver de sol·licitar cita prèvia.

Kàlida Sant Pau forma part de la xarxa global de centres Maggie’s, amb la que col·labora i en els serveis de la qual s’ha inspirat per dur a terme el projecte: atenció psicològica al llarg del procés; suport emocional; ajuda per minimitzar l’impacte en l’entorn social del malalt; gestió de la malaltia i de l’estrès; optimització de la qualitat de vida; tallers de relaxació, nutrició, ioga...

L’arquitecta ha dissenyat un edifici protector, amable i sense referències als centres de salut habituals. Un espai pensat per rebre l’esmentat suport pràctic i social, i per ser un punt de trobada on les persones podran interactuar, reunir-se per parlar i compartir les seves vivències i emocions.

La Fundació Privada, en compliment dels seus fins fundacionals, impulsa aquest nou projecte dintre del seu Pla d’acció social i recerca.

 

Ajut a persones sense llar


Durant el 2016, 37 persones es van beneficiar de les 8 places del centre residencial de Badalona “Llar Sant Josep i d’en Rosés” que, des del 2010, la Fundació Privada posa a disposició de persones sense llar. Ho fa en col·laboració amb la Fundació Mambré, integrada per la Fundació Arrels, el Centre d’Acollida Assís, l’Ordre Hospitalari de Sant Joan de Déu i la Companyia de les Filles de la Caritat.

Aquest recurs residencial s’adreça a persones en situació d’exclusió social i, concretament, a persones sense llar majors d’edat, que es poden trobar en situacions d’inserció prelaboral o laboral, a l’espera d’obtenir una plaça residencial.

Aquest programa vol donar resposta a les necessitats d’habitatge de diferents col·lectius en risc d’exclusió social i facilitar-ne la integració social.

El pressupost que la Fundació va destinar el 2016 a aquesta línia d’actuació va ser de 24.304 €.

 

Allotjament per a familiars de malalts desplaçats


La Fundació Privada, en col·laboració amb la Unitat de Treball Social de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, facilita gratuïtament als familiars de malalts desplaçats, ingressats en aquest centre, dos pisos ubicats en aquest entorn hospitalari. El 2016, cinc famílies van ser usuàries d’aquests dispositius.

 

Suport a la formació de joves sols en situació de risc social


La Fundació Privada va signar amb el Casal dels Infants per a l’Acció Social als Barris un conveni de cessió que preveu l’ús d’un dels seus immobles destinat a la reinserció de joves sols en situació de risc social per a un període inicial de tres anys. Al llarg de 2016, van ser quatre els joves que van viure en aquest habitatge.

Amb aquest conveni es potencia i consolida l’acord signat el 2013 entre la Fundació Privada, la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i el mateix Casal, segons el qual es formen joves com a assistents personals per fer acompanyament social a persones amb diversitat funcional.

La formació d’aquests joves sols en situació de risc social, que compta també amb la col·laborció de la Federació d’Associacions de Persones amb Diversitat Funcional, ha estat possible gràcies a la participació activa i voluntària del Servei de Medicina Física i Rehabilitació de l’Hospital de Sant Pau. Els alumnes provenen del Servei de Transició a l’Autonomia del Casal, que dona accés a formació i habitatge a nois i noies de divuit a vint-i-tres anys sense xarxa social ni familiar. Persones amb diversitat funcional participen en aquest projecte formatiu, on reben una atenció de qualitat i serveixen de model de superació per als joves.

Per a aquesta formació, la Fundació Privada facilita l’Aula de Rehabilitació i Autonomia a la Llar, i assumeix el cost de l’equipament per dur a terme la feina i dels productes d’alimentació, vestimenta i higiene (5.000 € el 2016).

 

Suport a l’oncologia infantil


La Fundació Privada dona suport a l’activitat de la Fundació d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia acollint-ne la seu a la planta 1 del Pavelló de Santa Victòria.

La Fundació Villavecchia, constituïda a Barcelona el 1989, és una entitat sense ànim de lucre, de caràcter beneficoassistencial, que té com a finalitat la cobertura integral de les necessitats dels nens i joves en tractament oncològic a Catalunya i de les seves famílies. Està present a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i a tots els hospitals catalans on es realitzen tractaments d’oncologia pediàtrica.

La relació amb la Fundació Villavecchia es va iniciar l’octubre de 2011, quan es va signar el primer contracte de cessió d’espais, que ha permès durant tots aquests anys que aquesta fundació ubiqués les oficines al Recinte de Sant Pau.

 

Col·laboració amb entitats del tercer sector i ajuts a llogaters amb risc d’exclusió social


La Fundació Privada col·labora amb la Fundació Privada Hàbitat3 en la cessió de 12 pisos per respondre al dret a l’accés a un habitatge digne, per un temps determinat, d’aquelles persones o famílies desafavorides, amb risc d’exclusió social, involucrades en projectes d’inclusió o atenció social d’aquesta entitat. La Fundació té el propòsit d’ampliar aquesta col·laboració amb d’altres entitats del tercer sector o les administracions públiques per seguir donant cobertura a aquesta necessitat social.

D’altra banda, en relació amb la situació d’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica derivada de l’actual crisi econòmica, l’any 2016 la Fundació va destinar 12 pisos per a 12 famílies que, per diferents causes personals, econòmiques o familiars, es trobaven en risc d’exclusió d’habitatge.

La Fundació també dona suport a aquells llogaters amb dificultats per trobar habitatges adaptats o bé que, per la seva situació econòmica, social o personal, estan en risc d’exclusió del mercat immobiliari. En aquest sentit, dintre de les possibilitats de la Fundació, el 2016 es van posar a disposició 9 habitatges.

 

Col·laboracions amb l’Hospital i projectes socials al Recinte Modernista


El 2016, la Fundació Privada va col·laborar amb l’Hospital i amb altres entitats vinculades a Sant Pau acollint, de forma gratuïta, un seguit d’actes i esdeveniments que es van organitzar a les sales del Pavelló de l’Administració i a altres espais del Recinte Modernista.

La Fundació també va cedir gratuïtament els seus espais a entitats i projectes que fomenten la cohesió social i els valors humans i presten atenció especial a col·lectius vulnerables.